Jak skorzystać z 1% podatku z Fundacją FaniMani?

Fundacja FaniMani posiada status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego. Realizując nasze cele statutowe – wspieranie  organizacji pozarządowych i szkół w pozyskiwaniu środków działania statutowe – udostępniamy wszystkich zarejestrowanym w FaniMani organizacjom, które nie mają statusu OPP możliwość skorzystania ze środków pochodzących z odpisu 1% podatku zebranych przez Fundację FaniMani.

Fundacja FaniMani nie pobiera żadnych opłat czy prowizji z tego tytułu. Wypłata zebranych w ten sposób środków nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 roku (przy założeniu, że urzędy skarbowe zrealizują wypłatę środków z 1% i przekażą rozliczenie celów szczegółowych do końca lipca 2019).

Podatnik, aby przekazać 1% podatku powinien podać następujące dane:
  • Organizacja: Fundacja FaniMani
  • KRS: 0000507234
  • Cel szczegółowy: {tutaj id beneficjenta FaniMani} (nie należy podawać nazwy organizacji, tylko id beneficjenta)

Więcej szczegółów: https://pomoc.fanimani.pl/dla-organizacji/1-procent-podatku/jak-skorzystac-1-podatku-z-fundacja-fanimani/?smclient=f02ec559-eabf-4ec0-bfe0-05cda566b9b5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=beneficjenci-informacja1podatku-20190123

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *