Oferta CWOPu

CENTRUM TRÓJKI to wspólne miejsce suwalskiego trzeciego sektora, czyli organizacji i grup nieformalnych prowadzących działalność społeczną. Centrum ma służyć spotkaniom, dyskusji, współpracy, szukaniu rozwiązań i rozwijaniu działalności tak, aby Suwałki były miastem pozytywnych zmian społecznych.

Doradztwo świadczą osoby posiadające umiejętności i wiedzę umożliwiającą udzielenie podstawowych informacji. Doradcy mają za zadanie zdiagnozować organizację, udzielić wsparcia, które jest konieczne na daną chwilę oraz ewentualnie przekierować organizację do dalszej współpracy z odpowiednim specjalistą i/lub instytucją wsparcia.

W ramach doradztwa współpracujemy między innymi z certyfikowanym doradcą księgowym programu FIMANGO oraz Mobilnym Doradcą Sektora 3-0 oba te programy są prowadzone przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nasi doradcy prowadzą bieżące doradztwo i  wsparcie organizacji pozarządowych dotyczące m.in. pomocy w aplikowaniu o granty miejskie i wojewódzkie, czy sporządzaniu sprawozdawczości.

CENTRUM TRÓJKI udostępnia pomieszczenia także na spotkania ciał doradczych działających przy Prezydencie Miasta Suwałk – według potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *