Ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2022 roku

Zarządzenie nr 468/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2022 roku

https://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-468-2021-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-w-miescie-suwalki-w-2022-roku.html

Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące (zawodników w różnych kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie) poprzez:

1) organizację szkolenia zawodników (posiadających licencje wydane przez odpowiedni polski związek sportowy lub inne dokumenty uprawniające do uczestnictwa we współzawodnictwie), którzy biorą udział we współzawodnictwie;

2) organizację zawodów, w szczególności ujętych w kalendarzach polskich związków sportowych i międzynarodowych organizacji sportowych działających w danym sporcie;

3) udział zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej
a) w indywidualnych sportach – co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,
b) w grach zespołowych – w co najmniej czterech kategoriach wiekowych – w piłce siatkowej chłopców i w piłce nożnej chłopców w rozgrywkach ligowych Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Planowana kwota dotacji: 697.900,00 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *