Kategoria: Uncategorized

Więcej Planowane zmiany sprawozdawczości NGO

Planowane zmiany sprawozdawczości NGO

W najbliższych dniach opublikowany zostanie projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Będzie on zakładał, że organizacje pozarządowe, których przychód z działalności za rok poprzedzający złożenie sprawozdania przekroczy milion zł, będą zobowiązane do składania sprawozdania finansowego wraz z informacją o źródłach przychodu, informacją o poniesionych kosztach oraz informacją o rodzaju prowadzonej działalności.
Organizacje, których przychód wyniesie od 10 tys. zł rocznie do miliona zł, będą miały te same obowiązki, z tą różnicą, że zbędne będzie złożenie sprawozdania finansowego; wystarczy sama informacja. Najmniejszych podmiotów, tych z przychodami poniżej 10 tys. zł rocznie, nowe regulacje nie obejmą.

Więcej „Planowane zmiany sprawozdawczości NGO”
Więcej Zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA

Zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA

Przypominamy że już 16 maja następuje zmiana formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Od niedzieli trzeba będzie w nich podawać informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego.
Nie trzeba uzupełniać informacji o kodzie zawodu dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r. Płatnik nie musi składać dokumentu zgłoszeniowego korygującego tylko po to, aby wykazać kod zawodu osoby zgłoszonej do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r.
Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo, np. pracowników, zleceniobiorców.

Więcej „Zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA”
Więcej o: Weekend majowy w CWOP

Weekend majowy w CWOP

Zapraszamy 1 maja na Piknik Europejski oraz Suwalską Majówkę Społeczną (szczegóły na plakacie). Podczas tego wydarzenia będzie dostępne stoisko CWOP 🙂

W dniach 2 i 3 maja CWOP będzie nieczynny.

Więcej Dyżury Suwalskiej Rady Seniorów

Dyżury Suwalskiej Rady Seniorów

Jesteś Seniorem i masz wniosek dotyczący polepszenia życia w mieście? Jesteś Seniorką i masz pomysł na działania z seniorami w naszym mieście? Przyjdź ! Suwalska Rada Seniorów zaprasza na konsultacyjne dyżury, które odbywają się w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 12.00 do 14.00 w Centrum Trójki, przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.

Więcej „Dyżury Suwalskiej Rady Seniorów”
Więcej Oferta CWOPu

Oferta CWOPu

CENTRUM TRÓJKI to wspólne miejsce suwalskiego trzeciego sektora, czyli organizacji i grup nieformalnych prowadzących działalność społeczną. Centrum ma służyć spotkaniom, dyskusji, współpracy, szukaniu rozwiązań i rozwijaniu działalności tak, aby Suwałki były miastem pozytywnych zmian społecznych.

Doradztwo świadczą osoby posiadające umiejętności i wiedzę umożliwiającą udzielenie podstawowych informacji. Doradcy mają za zadanie zdiagnozować organizację, udzielić wsparcia, które jest konieczne na daną chwilę oraz ewentualnie przekierować organizację do dalszej współpracy z odpowiednim specjalistą i/lub instytucją wsparcia.

W ramach doradztwa współpracujemy między innymi z certyfikowanym doradcą księgowym programu FIMANGO oraz Mobilnym Doradcą Sektora 3-0 oba te programy są prowadzone przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nasi doradcy prowadzą bieżące doradztwo i  wsparcie organizacji pozarządowych dotyczące m.in. pomocy w aplikowaniu o granty miejskie i wojewódzkie, czy sporządzaniu sprawozdawczości.

CENTRUM TRÓJKI udostępnia pomieszczenia także na spotkania ciał doradczych działających przy Prezydencie Miasta Suwałk – według potrzeb.