Autor: Karol

Więcej Ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2022 roku

Ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2022 roku

Zarządzenie nr 468/ 2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2022 roku

Więcej „Ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2022 roku”
Więcej Fundusz Wspierania OPP

Fundusz Wspierania OPP

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza na podstawie art. 27ab ust. 5 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 33, art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 4 i 5 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 2051) oraz § 5 ust. 6 załącznika do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 989) otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego oraz zaprasza organizacje pożytku publicznego do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

Więcej „Fundusz Wspierania OPP”
Więcej Senioralne Forum Wymiany Doświadczeń oraz Podlaskie Forum Wolontariatu

Senioralne Forum Wymiany Doświadczeń oraz Podlaskie Forum Wolontariatu

W imieniu Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach oraz Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Forum Aktywności Społecznej, które odbędzie się  dnia 15 grudnia 2021 roku w Hotelu Loft 1898, ul. Pułaskiego 24K w Suwałkach.

Więcej „Senioralne Forum Wymiany Doświadczeń oraz Podlaskie Forum Wolontariatu”
Więcej 1% – aktualny wykaz

1% – aktualny wykaz

Narodowy Instytut Wolności opublikował 9 grudnia wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% na dzień 30 listopada danego roku podatkowego.

W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Poniżej wykaz 31 organizacji z Suwałk dla których można przekazać 1% podatku za rok 2021.

Więcej Uwaga! Przechowywanie rzeczy i dokumentów w CWOP

Uwaga! Przechowywanie rzeczy i dokumentów w CWOP

Prosimy wszystkie organizacje które posiadają w CWOP swoje rzeczy i dokumenty o kontakt w celu ustalenia terminu odbioru swoich materiałów.

Jest to związane z planowanym rozpoczęciem remontu pomieszczeń oraz tym, iż chwilę obecną konkurs na CWOP nie jest jeszcze ogłoszony, a w związku z tym nasza działalność od 1 stycznia będzie zawieszona. 

Więcej „Pierwsze Podlaskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – Porozmawiajmy o współpracy” + szkolenie

„Pierwsze Podlaskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – Porozmawiajmy o współpracy” + szkolenie

W imieniu Pani Izabelli Bartoszewicz – Leoszko – Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, w załączeniu przesyłam zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe realizowane w ramach „Pierwszego Podlaskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – Porozmawiajmy o współpracy”. 

Zaproszenie widoczne na końcu wpisu.

Więcej „„Pierwsze Podlaskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – Porozmawiajmy o współpracy” + szkolenie”