Autor: admin

Więcej o: Ruszył Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Ruszył Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Rusza PROO, czyli pierwszy w historii Polski program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł! Dodatkowo, dla uproszczenia formalności wprowadziliśmy innowacyjny system naboru wniosków – najpierw wnioskodawcy wypełniają online wnioski wstępne, a dopiero później wnioski pełne!

Więcej: https://cwop.suwalki.eu/?p=387

Więcej o: PROO 2019: start! – granty na rozwój organizacji

PROO 2019: start! – granty na rozwój organizacji

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursie!

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Najważniejsze informacje:

 • termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
 • wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
 • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
 • nie jest wymagany wkład własny.

Więcej szczegółów:

 • informacje o konkursie,
 • regulamin konkursu z załącznikami,

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

 • mail: proo@niw.gov.pl
 • telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00)

Więcej informacji: https://niw.gov.pl/proo-2019-start/

Więcej o: Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019

Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019

Rusza nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Tegoroczny budżet wynosi 48 mln zł. Dokumenty będzie można składać w terminie 11 lutego – 1 marca br.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. stowarzyszenia czy fundacje. https://cwop.suwalki.eu/?p=384

Więcej o: Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019 – ruszył nabór

Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019 – ruszył nabór

Ruszył nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Tegoroczny budżet wynosi 48 mln zł. Dokumenty będzie można składać w terminie 11 lutego – 1 marca br.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

W ramach edycji 2018 podpisano umowy dotacyjne na budowę blisko 1500 Otwartych Stref Aktywności w całym kraju. Z badań przeprowadzonych przez MSiT wynika, że tego typu strefy są wśród mieszkańców Polski w czołówce najbardziej pożądanych obiektów w najbliższej okolicy.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

Wariant podstawowy

 • Siłownia plenerowa
 • Strefa relaksu

Wariant rozszerzony

 • Siłownia plenerowa
 • Strefa relaksu
 • Sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie: https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-otwartych-stref/8010,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html

Więcej o: Jak skorzystać z 1% podatku z Fundacją FaniMani?

Jak skorzystać z 1% podatku z Fundacją FaniMani?

Fundacja FaniMani posiada status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego. Realizując nasze cele statutowe – wspieranie  organizacji pozarządowych i szkół w pozyskiwaniu środków działania statutowe – udostępniamy wszystkich zarejestrowanym w FaniMani organizacjom, które nie mają statusu OPP możliwość skorzystania ze środków pochodzących z odpisu 1% podatku zebranych przez Fundację FaniMani.

Więcej informacji: https://cwop.suwalki.eu/?p=372

Więcej o: Jak skorzystać z 1% podatku z Fundacją FaniMani?

Jak skorzystać z 1% podatku z Fundacją FaniMani?

Fundacja FaniMani posiada status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego. Realizując nasze cele statutowe – wspieranie  organizacji pozarządowych i szkół w pozyskiwaniu środków działania statutowe – udostępniamy wszystkich zarejestrowanym w FaniMani organizacjom, które nie mają statusu OPP możliwość skorzystania ze środków pochodzących z odpisu 1% podatku zebranych przez Fundację FaniMani.

Fundacja FaniMani nie pobiera żadnych opłat czy prowizji z tego tytułu. Wypłata zebranych w ten sposób środków nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 roku (przy założeniu, że urzędy skarbowe zrealizują wypłatę środków z 1% i przekażą rozliczenie celów szczegółowych do końca lipca 2019).

Podatnik, aby przekazać 1% podatku powinien podać następujące dane:
 • Organizacja: Fundacja FaniMani
 • KRS: 0000507234
 • Cel szczegółowy: {tutaj id beneficjenta FaniMani} (nie należy podawać nazwy organizacji, tylko id beneficjenta)

Więcej szczegółów: https://pomoc.fanimani.pl/dla-organizacji/1-procent-podatku/jak-skorzystac-1-podatku-z-fundacja-fanimani/?smclient=f02ec559-eabf-4ec0-bfe0-05cda566b9b5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=beneficjenci-informacja1podatku-20190123