Regulamin Złotej Rączki dla Seniora

 1. Uprawnienia do skorzystania z usługi.

Aby skorzystać z usługi należy spełnić łącznie następujące warunki

 1. Być w wieku 70 i więcej lat
 2. Być mieszkańcem Miasta Suwałki
 3. Być osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub samotnie prowadząca gospodarstwo domowe
 4. Wypełnić kartę usługi

Zwani dalej zleceniodawcą lub beneficjentem.

 • Zgłoszenia na usługę.

Zgłoszenia mogą być dokonywane:

 1. Telefonicznie pod numerem telefonu + 48 87 730 55 27 W godzinach pracy CWOP
 2. Mailowo zlotaraczka@kostroma.pl
 3. Osobiście w CWOP Centrum Trójki w godzinach pracy

Podmiotem świadczącym usługę jest Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA oraz Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Animie, Fantastyki i RPG „Mroczne Bractwo” wraz z  pracownikami i podwykonawcami.

 • Zakres usług (drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również niepociągające za sobą dużych nakładów finansowych w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc), np.   
 • Wymiana żarówek,
 • obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych;
 • wymiana uszczelek w przeciekających kranach;
 • wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych;
 • przetkanie / udrożnienie odpływu;
 • wymiana wężyków, syfonu, spłuczki, rury spiro lub deski sedesowej;
 • uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce;
 • odpowietrzenie kaloryferów;
 • montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi;
 • montaż i demontaż mebli;
 • naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf; wymiana lub naprawa gałek i uchwytów;
 • sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli;
 • osadzenie kołków rozporowych pod szafki, półki, obrazy;
 • wieszanie: obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych;
 • uszczelnienie okien, drzwi; uzupełnienie drobnych ubytków, szczelin w tynku, podmalowanie ubytków;
 • pomoc w konfiguracji komputera, smartfona, innych sprzętów elektronicznych
 • transport beneficjenta do sklepu w celu samodzielnego zakupu niezbędnych materiałów do wykonania na-prawy.
 • Zakup na zlecenie beneficjenta materiałów niezbędnych do wykonania pracy (koszt zakupów ponosi zleceniodawca)

Katalog ma charakter otwarty, wykonawca ma prawo odmówić jej wykonania, jeśli na miejscu stwierdzi, że nie ma do tego technicznych możliwości lub dane w zgłoszeniu są nieprawdziwe.

 • Usługi wyłączone z zakresu wsparcia:
 • Prace na częściach wspólnych budynków wielorodzinnych
 • Naprawy specjalistyczne sprzętów domowych (istnieje możliwość skorzystania z możliwości bezpłatnego dostarczenia drobnego urządzenia do punktu napraw na terenie Miasta Suwałki)
 • Naprawy sprzętów będących na gwarancji (istnieje możliwość skorzystania z możliwości bezpłatnego dostarczenia drobnego urządzenia do punktu napraw gwarancyjnych na terenie Miasta Suwałki, lub pomoc w wysyłce gwarancyjnej takiego rządzenia)
 • Naprawy ponoszące za sobą duże nakłady rzeczowe i osobowe
 • Pełne prace remontowe w tym np. burzenia ścian, remonty całościowe pomieszczeń
 • Cennik
 • Usługi wykonywane są bezpłatnie
 • Wszelkie materiały do wykonania usługi musi zapewnić zleceniodawca (beneficjent)
 • Istnieje możliwość zakupu materiałów przez usługodawcę – koszty takiego zakupu na podstawie przefaturowania ponosi zleceniodawca
 • Czas trwania usług:

Usługi są wykonywane od dnia 1 maja 2019 do wykorzystania puli środków przeznaczonych na ten cel, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019

 • Program Złota Rączka jest współfinansowany przez Miasto Suwałki w ramach zadania publicznego CWOP i Złota Rączka  na podstawie umowy POP.526.27.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
 • Administratorem danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług jest Stowarzyszenie Kulturalne KSOTROMA. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem biuro@kostroma.pl