Kasa fiskalna w NGO

Czy NGO nie będąca przedsiębiorcą musi mieć kasę fiskalną ? 
Jeżeli organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego czyli pobiera opłaty od odbiorców zadania publicznego, może być zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej i rejestracji na niej takiej sprzedaży.


Kasy fiskalne co do zasady powinny być stosowane przez każdy podmiot oferujący usługi lub przedmioty dla osób fizycznych (ustawodawca przewidział na szczęście kilka wyjątków). 
Jeżeli organizacja prowadzi sprzedaż jakiejkolwiek pozycji wymienionej w §4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, od pierwszej takiej sprzedaży musi posiadać zarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym kasę fiskalną. Najczęstsza przesłanką w przypadku NGO jest punkt 4.1.L czyli sprzedaż nośników danych – np. płyta CD zespołu oraz 4.1.2.L czyli usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.
§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy:a) gazu płynnego,b) części do silników (PKWiU 28.11.4),c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;§ 4 ust. 1 pkt 2
2) świadczenia usług:a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,h) doradztwa podatkowego,i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

Jeżeli sprzedaż usług i towarów NGO nie mieści się w powyższym katalogu, oraz sprzedaż w roku podatkowym dla osób fizycznych nie przekracza 20 000 zł nie ma obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Wystawianie FV dla osób fizycznych za swoje usługi nie zwalnia nas z w/w limitu. 
Jeżeli sprzedaż usług i towarów NGO przekroczy limit 20 000 zł to bezwarunkowo należy posiadać kasę fiskalną. 

Przykład:Organizacja w roku podatkowym organizuje w ramach działalności odpłatnej różne formy wypoczynku.W zimie organizowała zimowisko na które pobrała odpłatność w wysokości łącznie 15 000 zł, to w przypadku jakiekolwiek innej sprzedaży (np. organizacja wypoczynku letniego) po przekroczeniu kolejnych 5000 zł odpłatności musi rejestrować każdą transakcję na kasie fiskalnej. Czyli np. ostatnia wpłata od odbiorców zadania publicznego która przekroczy limit łączny 20 tyś zł musi być nabita na kasę fiskalną. 

Przypominamy że obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej nie ma nic wspólnego z faktem bycia czynnym płatnikiem podatku VAT. Organizacja zostaje płatnikiem VAT w przypadku przekroczenia limitu sprzedaży 200 000 zł.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z CWOP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *