Ostatni dzwonek na wsparcie z Tarczy Finansowej i inne informacje

Kończy się nabór na subwencje w ramach tzw. Tarczy Finansowej obsługiwanej przez Polski Fundusz Rozwoju, o które mogą się ubiegać także organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą. Wnioski można składać jeszcze tylko do końca lipca.

Wsparcie ma formę subwencji, której aż 75% może zostać umorzone pod warunkiem, że w ciągu 12 miesięcy organizacja nie zaprzestanie działalności gospodarczej i nie zredukuje znacząco poziomu zatrudnienia. Wysokość subwencji zależy od wielkości spadków oraz od liczby zatrudnionych (dla mikroprzedsiębiorców) lub przychodów ze sprzedaży za 2019 rok (dla małych i średnich przedsiębiorców).

Maksymalna wysokość dla mikroprzedsiębiorców może wynieść nawet 324 tysiące złotych. Wnioski można składać na bieżąco w banku, w którym organizacja ma rachunek. Terminy rozpatrywania wniosków są bardzo krótkie, niektóre organizacje dostały środki na konto już nazajutrz po złożeniu wniosku.

Zachęcamy organizacje spełniające warunki otrzymania wsparcia do skorzystania z tej możliwości, to już ostatnie  dni i nic nie wskazuje aby nawet w przypadku ponownego wybuchu pandemii podobna okazja się powtórzyła.

Trwa nabór na pozostałe instrumenty Tarczy Antykryzysowej
Ciągle można ubiegać się o wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, z której mogą skorzystać organizacje pozarządowe – zarówno te prowadzące działalność gospodarczą jak i te jej nie prowadzące, specjalne instrumenty są też przewidziane dla organizacji zatrudniających pracowników (w tym zleceniobiorców) i mających spowodowane pandemią kłopoty finansowe. Najważniejsze formy wsparcia to:

podlegające automatycznemu umorzeniu mikropożyczki (do 5 000 zł) dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą o statusie mikroprzedsiębiorcy, podlegające automatycznemu umorzeniu mikropożyczki (do 5 000 zł) dla organizacji o ubiegłorocznych przychodach nieprzekraczających 100 000 zł i nie prowadzących działalności gospodarczej, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla organizacji z działalnością gospodarczą oraz bez takiej działalności, pod warunkiem spowodowanego koronawirusem spadku przychodów, Ubieganie się o dofinansowanie w ramach każdej z tych form wsparcia nie jest trudne, można to zrobić przez internet, wiele instrumentów można ze sobą łączyć.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
13 lipca upłynął termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą bardzo wysokie kary – nawet do miliona złotych.

Coraz częściej pojawiają się zaniepokojone głosy ze strony organizacji pozarządowych, pytających czy ten obowiązek także ich dotyczył, a jeśli tak – jak go spełnić.

Każda fundacja czy stowarzyszenia ma swoich beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, musi ich np. wymienić w oświadczeniu, którego wymagają od niej banki lub inne instytucje finansowe. Nie oznacza to jednak wcale obowiązku zgłaszania beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – ten bowiem dotyczy wyłącznie spółek. W przypadku organizacji, która ma udziały w spółce lub jest jej jedynym właścicielem, obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru będzie miała spółka.

Ruszyła rejestracja do udziału w programie Polski Bon Turystyczny
W ramach rządowego programu Polski Bon Turystyczny przedsiębiorcy – a więc także organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie – organizujący imprezy turystyczne mogą zarejestrować się w Programie i aż do 31 marca 2022 roku przyjmować płatności za organizowane przez siebie imprezy turystyczne bonem. Elektroniczny bon turystyczny w wysokości 500 zł otrzyma rodzina na każde dziecko do 18 roku życia, a jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności bon wyniesie aż 1000 zł. Posiadacze bonów mogą nimi płacić za imprezy turystyczne u przedsiębiorców zarejestrowanych w programie.

Zachęcamy do zarejestrowania organizacji prowadzących kolonie czy obozy, bon umożliwi skorzystanie z ich oferty także rodzinom, które wcześniej nie mogły sobie na to pozwolić.

Informacje opracowane w ramach programu Fimango 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *