Ważna ustawa dotycząca NGO i dostępności dla osób z niepełnosprawnością

Ustawa o dostępności cyfrowej obowiązuje od kilku lat, lecz przy okazji nowelizacji zostały wprowadzone sankcje za jej nieprzestrzeganie. 

Założenia ustawy są jasne: strony internetowe oraz aplikacje muszą być dostępne dla osób z różnymi dysfunkcjami w tym dla osób z dysfunkcją wzroku i ruchu. 


Ustawa dotyczy wyłącznie podmiotów, które mają lub zamierzają stworzyć strony internetowe.

Uwaga! Ustawa nie koliduje z innymi przepisami dotyczącymi dostępności. Należy pamiętać m.in. o obowiązku zapewnienia dostępności stron przez wszystkie NGO, które korzystają z dotacji unijnych – tutaj na szali leży utrata dofinansowania. Także organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne, czyli finansowane w 50% np. ze środków samorządowych, muszą zapewniać dostępność strony www, czego wymaga od nich ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo te organizacje na swoich dostępnych stronach internetowych będą musiały umieszczać podstawową informację o zakresie działania NGO – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Minimalne wymagania dostępności (zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej) odnoszą się do strony BIP organizacji oraz wybranych elementów strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. Trzeba w szczególności zadbać o:

 • dane kontaktowe oraz link do BIP (o ile organizacja go prowadzi, a wynika to z innych przepisów);
 • narzędzia kontaktowe (np. formularze, tłumacz migowy online);
 • nawigację;
 • deklarację dostępności;
 • informację dotyczące sytuacji kryzysowej;
 • dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych np. zamieszczony na www regulamin, czy formularz zamówienia).

To jest minimum, z którego nie można zrezygnować. Dostępna jednak musi być cała strona. Natomiast istnieje także szeroki katalog elementów, zwolnionych ze spełniania wymagań dotyczących dostępności. W szczególności są to:

 • materiały archiwalne – czyli publikowane przed 23 września 2018 r.;
 • transmisje online nadawane na żywo;
 • dokumenty, pliki i inne treści, które nie są niezbędne do realizacji bieżących zadań;
 • treści otrzymane od innych podmiotów;
 • niektóre mapy, dzieła sztuki i zabytki.

Ważne terminy:

 • Jeśli strona www powstała po 2018-09-23 musi być ona dostępna do 2019-09-23.
 • Organizacje, których strony istniały przed 2018-09-23 mają czas do 2020-09-23.
 • Aplikacje mobilne mają być dostępne do 2021-06-23.
 • Na dostosowanie multimediów jest czas do 2020-09-23.

Kary:

Ustawa przewiduje maksymalne kary w wysokości do 5.000 i do 10.000 zł.

Kara 5.000 odnosi się do łamania zasad dostępności poprzez:

 • niedostosowanie BIP;
 • niedostosowanie podstawowych elementów strony internetowej;
 • brak deklaracji dostępności (w sytuacji, gdy po dwóch monitoringach organizacja dalej nie ma deklaracji dostępności lub też opublikowana deklaracja nią zawiera wszystkich elementów).

Z kolei kara sięgająca do 10.000 zł może zostać nałożona, gdy organizacja uporczywie łamie zasady dostępności na stronie internetowej i aplikacji

Linki:

Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego “Deklaracji Dostępności” https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html

Polska Akademia Dostepności http://www.pad.widzialni.org/ 

Walidator stron internetowych https://validator.utilitia.pl/ 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848 

Podmioty które mają więcej pytań lub chciałyby uzyskać pomoc w dostosowaniu swoich stron zapraszamy do kontaktu z doradcami CWOP biuro@cwop.suwalki.eu lub Mobilnym Doradca Sektora 3.0 suwalki@sektor3-0.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *