Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – zaproszenie na seminarium informacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 3 lipca 2019 r. w godz. 13.00 – 15.00, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI przy ul. Kościuszki 71. w Suwałkach

Spotkanie będzie dotyczyć konkursu w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie społeczne. Temat priorytetowy III naboru, za który przyznawane są dodatkowe punkty: Działania Wspólnotowe i sąsiedzkie.

Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych inicjatyw. Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy).

Nabór wniosków trwa od 28 czerwca do 28 lipca 2019 r.

Program seminarium:

13 00 – 14 00 – zasady przyznawania dotacji

14 00 – 15 00 – konsultacje indywidualne

Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl

Osobą do kontaktu z ramienia OWOP jest Marta Mazurczyk, tel. 85 675 21 58, marta.mazurczyk@owop.org.pl