1% dla OPP

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) wskazujących gminę Miasto Suwałki jako siedzibę. Za
https://niw.gov.pl/marcowa-aktualizacja-wykazu-opp-1-za-2018-rok/
NR KRS NR NIP NAZWA
0000039749 8441657897 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE “NADZIEJA”
0000046079 8441899637 KLUB SPORTOWY “JAĆWING” – SUWAŁKI STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH “CROSS”
0000046113 8441987548 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “KALINA” W SUWAŁKACH
0000051648 8441528409 STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ “SL SALOS”
0000052561 . SUWALSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0000057897 8440002912 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W SUWAŁKACH IM. JERZEGO KLIMKO
0000058406 . SUWALSKI KLUB BADMINTONA
0000059375 8441884179 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPORTU KARTINGOWEGO “MOTOKART”
0000060952 8441226329 SUWALSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EMILA MŁYNARSKIEGO
0000065746 8441882938 STOWARZYSZENIE EDUKACJI MUZYCZNEJ
0000066543 8441942505 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
0000069745 8441997647 STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI SUWAŁKI – BIAŁYSTOK
0000069867 8441887344 STOWARZYSZENIE  “ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO” W SUWAŁKACH
0000071636 8441084881 SPOŁECZNA ORGANIZACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI “PRZYSTAŃ”
0000076600 8441945768 STOWARZYSZENIE “POMOC DZIECIOM”
0000080030 8441147788 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW “FILAR”
0000084846 8441784940 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE “WYBÓR” Z SIEDZIBĄ W SUWAŁKACH
0000093850 . STOWARZYSZENIE “SPEŁNIONA NADZIEJA” W SUWAŁKACH
0000145638 . CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ “PRYZMAT”
0000157858 8441881502 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SUWAŁKACH
0000162437 8441548903 FUNDACJA OPIEKI NAD OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI POMOCY “OGNISKO DOMOWE”
0000226036 8442153087 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ
0000321667 8442303782 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM SUWALSKIE
0000332833 8442313450 “PODLASKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW”
0000373528 8442338823 FUNDACJA PROMYK
0000400320 8442349318 STOWARZYSZENIE “AKTYWNI TAK SAMO”
0000419669 8442350480 FUNDACJA ART-SOS ALICJI ROSZKOWSKIEJ
0000463161 8442351775 FUNDACJA ZWIERZĘTA NICZYJE

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) – organizacje z Gminy Miasto Suwałki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *