Konkursy Marszałkowskie

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkursy ofert z terminami na początek lutego br. Czasu całkiem sporo, więc warto przemyśleć kwestie składania wniosków o dotacje…

Otwarty konkurs ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego http://wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/ochrona_srodowiska/otwarte_konkursy_ofert/ogloszenia/otwarty-konkurs-ofert-w-sferze-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego.html
Konkurs na promocję ekologii i ochrony środowiska http://wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/konkurs-na-promocje-ekologii-i-ochrony-srodowiska.html

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/dotacje_i_konkursy/otwartekonkursyofert/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2019-r-zadan-publicznych-w-sferze-ochrony-i-promocji-zdrowia-w-tym-dzialalnosci-leczniczej-w-rozumieniu-ustawy-z-dnia-15-kwietnia-2011-r-o-pozytku-publicznym-i-wolontariacie.html