Oferta CWOPu

CENTRUM TRÓJKI to wspólne miejsce suwalskiego trzeciego sektora, czyli organizacji i grup nieformalnych prowadzących działalność społeczną. Centrum ma służyć spotkaniom, dyskusji, współpracy, szukaniu rozwiązań i rozwijaniu działalności tak, aby Suwałki były miastem pozytywnych zmian społecznych.

Doradztwo świadczy osoba posiadająca umiejętności i wiedzę umożliwiającą udzielenie podstawowych informacji. Doradca ma za zadanie zdiagnozować organizację, udzielić wsparcia, które jest konieczne na daną chwilę oraz przekierować organizację do dalszej współpracy z odpowiednim specjalistą i/lub instytucją wsparcia. Osoba ta ma nie tylko poinformować o możliwości i formie pomocy w pozostałych instytucjach, ale ma również pomóc w umówieniu spotkania oraz monitorować, czy wsparcie zostało udzielone, a organizacja podnosi swoje umiejętności.

Nasz doradca prowadzi bieżące doradztwo i  wsparcie organizacji pozarządowych dotyczące m.in. pomocy w aplikowaniu o granty miejskie i wojewódzkie, czy sporządzaniu sprawozdawczości.

Nadal udostępniane są pomieszczenia i inne zasoby CWOPu dla organizacji pozarządowych na ich działalność statutową – według potrzeb organizacji z uwzględnieniem harmonogramów wykorzystania zasobów Centrum, z zastosowaniem rezerwacji możliwie najczęściej.

CENTRUM TRÓJKI udostępnia pomieszczenia także na spotkania ciał doradczych działających przy Prezydencie Miasta Suwałk – według potrzeb.

Pozostaw komentarz

Formularz dodania komentarza