Kategoria: Aktualności

News info

Więcej Uwaga! Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie ze składek na ZUS

Uwaga! Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie ze składek na ZUS

Do końca czerwca można jeszcze złożyć wnioski o zwolnienie ze składek na ZUS. Pracodawcy, którzy już to zrobili, a czekają na decyzję, mogą sprawdzić status wniosku na PUE ZUS. Dla każdego miesiąca jest ona wydawana osobno.

Przypominamy, że zwolnienie dotyczy 3 miesięcy.

W przypadku pytań odnośnie wniosków zapraszamy do kontaktu z CWOP.

Więcej o: Przypominamy o ważnych terminach 1 i 30 czerwca.

Przypominamy o ważnych terminach 1 i 30 czerwca.

1.06.2020 (poniedziałek)
TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU:
przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i wpłata wynikającego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.; termin 1.06.2020 r. nie obowiązuje podatników CIT osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pdop oraz podatników, u których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów osiągniętych w roku podatkowym; tej grupie podatników termin na złożenie zeznania CIT-8 i wpłatę podatku został przesunięty do 31 lipca 2020 r. i odnosi się on do zeznań składanych za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Więcej “Przypominamy o ważnych terminach 1 i 30 czerwca.”