Kategoria: Aktualności

News info

Więcej o: Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych – nowe obowiązki organizacji

Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych – nowe obowiązki organizacji

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie podmioty. 
Do tej pory obowiązek wpisu do Rejestru dotyczył wyłącznie nielicznych organizacji. Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmie (prawie) wszystkie organizacje pozarządowe, bowiem do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie (bez limitu wpłat)

Więcej „Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych – nowe obowiązki organizacji”
Więcej Przypominamy że dziś mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Przypominamy że dziś mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK


Jest to IV etap wprowadzenia PPK, który dotyczy pozostałych podmiotów zatrudniających i jednostek sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Terminy zawarcia umów dla pozostałych podmiotów:
– umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Więcej o: Rok w pandemii

Rok w pandemii

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością dzielimy się z Państwem czterema materiałami omawiającymi sytuację organizacji pozarządowych po roku działania w pandemii.

  • Przebadaliśmy 850 stowarzyszeń i fundacji z całej Polski.
  • Rozmawialiśmy z liderami i pracownikami 20 organizacji.
  • 20 ekspertów i ekspertek skomentowało dla nas wyniki badań.
Więcej „Rok w pandemii”