Aktualności

News info

 • Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych - zaproszenie na seminarium informacyjne

  Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 3 lipca 2019 r. w godz. 13.00 - 15.00, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI przy ul. Kościuszki 71. w Suwałkach

  Spotkanie będzie dotyczyć konkursu w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie społeczne. Temat priorytetowy III naboru, za który przyznawane są dodatkowe punkty: Działania Wspólnotowe i sąsiedzkie.

  Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych inicjatyw. Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy).

  Nabór wniosków trwa od 28 czerwca do 28 lipca 2019 r.

  Program seminarium:

  13 00 - 14 00 – zasady przyznawania dotacji

  14 00 - 15 00 – konsultacje indywidualne

  Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl

  Osobą do kontaktu z ramienia OWOP jest Marta Mazurczyk, tel. 85 675 21 58, marta.mazurczyk@owop.org.pl

 • Dyżury Suwalskiej Rady Seniorów

  Jesteś Seniorem i masz wniosek dotyczący polepszenia życia w mieście? Jesteś Seniorką i masz pomysł na działania z seniorami w naszym mieście? Przyjdź ! Suwalska Rada Seniorów zaprasza na konsultacyjne dyżury, które odbywają się w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 12.00 do 14.00 w Centrum Trójki, przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.

 • Podlaskie Lokalnie

  Szkolenie dotyczące mikrograntów w ramach programu Podlaskie Lokalnie odbędzie się w CWOP 9 marca 2019 roku (sobota) o godzinie 15:00

  „Podlaskie Lokalnie” to program,
  który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych
  inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Jest odpowiedzią na trudność uzyskania funduszy do realizacji małych Inicjatyw na rzecz lokalnych
  społeczności.

  Operatorzy w ramach projektu zorganizują do końca 2019 roku pięć konkursów regrantingowych dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

  1. Wspieranie Inicjatyw Lokalnych

  2. Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji
  Pozarządowych

  W ramach projektu przewidziano udzielenie mikrodotacji w wysokości do 5000zł. Łączna pula dofinansowania na lata 2018-2019 to 650 tysięcy złotych.

  Podmiotami uprawnionymi są wnioskowania o dotację są nie tylko organizacje społeczne, lecz także nieformalne grupy, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym pod adresem www.podlaskielokalnie.pl, tam również będzie można złożyć wniosek poprzez elektroniczny generator. Zachęcamy także do odwiedzenia profilu projektu na Facebooku: www.facebook.com/podlaskielokalnie/.

  Patronem Honorowym projektu Podlaskie Lokalnie jest Wojewoda Podlaski. Projekt dofinansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 • PROO 2019: start! - granty na rozwój organizacji

  Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursie!

  Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

  Najważniejsze informacje:

  • termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
  • wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
  • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
  • nie jest wymagany wkład własny.

  Więcej szczegółów:

  • informacje o konkursie,
  • regulamin konkursu z załącznikami,

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

  • mail: proo@niw.gov.pl
  • telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00)

  Więcej informacji: https://niw.gov.pl/proo-2019-start/

 • Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019 - ruszył nabór

  Ruszył nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Tegoroczny budżet wynosi 48 mln zł. Dokumenty będzie można składać w terminie 11 lutego – 1 marca br.

  Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

  W ramach edycji 2018 podpisano umowy dotacyjne na budowę blisko 1500 Otwartych Stref Aktywności w całym kraju. Z badań przeprowadzonych przez MSiT wynika, że tego typu strefy są wśród mieszkańców Polski w czołówce najbardziej pożądanych obiektów w najbliższej okolicy.

  W ramach Programu wsparciem zostaną objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

  Wariant podstawowy

  • Siłownia plenerowa
  • Strefa relaksu

  Wariant rozszerzony

  • Siłownia plenerowa
  • Strefa relaksu
  • Sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem

  Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie: https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-otwartych-stref/8010,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html

 • Jak skorzystać z 1% podatku z Fundacją FaniMani?

  Fundacja FaniMani posiada status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego. Realizując nasze cele statutowe – wspieranie  organizacji pozarządowych i szkół w pozyskiwaniu środków działania statutowe – udostępniamy wszystkich zarejestrowanym w FaniMani organizacjom, które nie mają statusu OPP możliwość skorzystania ze środków pochodzących z odpisu 1% podatku zebranych przez Fundację FaniMani.

  Fundacja FaniMani nie pobiera żadnych opłat czy prowizji z tego tytułu. Wypłata zebranych w ten sposób środków nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 roku (przy założeniu, że urzędy skarbowe zrealizują wypłatę środków z 1% i przekażą rozliczenie celów szczegółowych do końca lipca 2019).

  Podatnik, aby przekazać 1% podatku powinien podać następujące dane:
  • Organizacja: Fundacja FaniMani
  • KRS: 0000507234
  • Cel szczegółowy: {tutaj id beneficjenta FaniMani} (nie należy podawać nazwy organizacji, tylko id beneficjenta)

  Więcej szczegółów: https://pomoc.fanimani.pl/dla-organizacji/1-procent-podatku/jak-skorzystac-1-podatku-z-fundacja-fanimani/?smclient=f02ec559-eabf-4ec0-bfe0-05cda566b9b5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=beneficjenci-informacja1podatku-20190123

 • Turnusy Uśmiechu

  Zapraszamy organizacje pozarządowe, pracujące ze stałą grupą dzieci, do konkursu na Turnusy Uśmiechu - kolonie letnie. Do wygrania są trzy turnusy - 12-dniowe kolonie dla grupy do 50 osób w ośrodku fundacji w Wiśle. Na pomysły organizacji czekamy do 26 lutego.

  Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Celem konkursu jest realizacja najciekawszych pomysłów na kolonie dla dzieci ze środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Fundacja oferuje miejsce, przejazd grupy i pokrywa koszty całego pobytu. Wnioskujący zgłasza swój pomysł oraz zobowiązuje się do jego realizacji. Zorganizowanie grupy (od 40 do 50 osób) oraz zapewnienie kadry opiekunów i wychowawców należy do wnioskującego.

  Kto może wziąć udział w konkursie?
  Organizacje pozarządowe oraz placówki samorządowe, które pracują ze stałą grupą dzieci. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które w latach 2016 – 2018 uczestniczyły w Turnusach Uśmiechu lub zostały zakwalifikowane do udziału w turnusie w roku 2019.

  Termin składania wniosku upływa 26 lutego 2019 r. o godz. 12:00 (w południe).

  W konkursie na kolonie do wygrania są 3 turnusy:

  • od 22 lipca do 2 sierpnia 2019 r.
  • od 3 sierpnia do 14 sierpnia 2019 r.
  • od 16 sierpnia do 27 sierpnia 2019 r.

  Więcej szczegółów: https://fundusze.ngo.pl/286471-turnusy-usmiechu.html

 • Programy Narodowego Instytutu Wolności

  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest rządową agencją wykonawczą operującą programami, umożliwiającymi pozyskanie dotacji. Obecnie zarządzamy, bądź planujemy uruchomienie wkrótce – 5 programów mających za zadanie wspierać tworzenie się silnego społeczeństwa obywatelskiego.

  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

  To rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

  Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

  1. Priorytet Małe inicjatywy  – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych.
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwoprojekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
  3. Priorytet Aktywni obywateleprojekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu publicznym.
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządoweprojekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.
  Korpus Solidarności

  To program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń.

  Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

  Projektowany program koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

  • wolontariuszach,
  • organizatorach wolontariatu,
  • koordynatorach wolontariatu,
  • otoczeniu wolontariatu.

  Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Koncentracja na tej formie wolontariatu nie oznacza jednocześnie deprecjonowania idei wolontariatu okazjonalnego lub akcyjnego, współtworzącego ważny obszar dobrowolnej i nieodpłatnej działalności na rzecz innych.

  Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.

  Efektem wzmocnienia wolontariuszy i organizatorów wolontariatu uczestniczących w Programie, ma być objęcie realną pomocą osób i środowisk potrzebujących wsparcia. Wszystkie podejmowane działania mają na celu wzrost wrażliwości na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, wzrost gotowości do wzajemnej pomocy, a w efekcie wzrost solidarności międzyludzkiej oraz zaufania społecznego.

  Taka zmiana postaw powinna skutkować promocją wolontariatu, zachęcać do wstąpienia w szeregi wolontariuszy, spowodować, że z ich pomocy będą korzystać także inne środowiska i grupy społeczne zainteresowane współpracą.

  Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

  To pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

  Przygotowaliśmy różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego, formy wsparcia. Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Będziemy uruchamiać konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.

  Nie wymagamy wkładu własnego, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne będą uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu. W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.

  Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

  Program jest nową formą wsparcia dla organizacji harcerskich, będących ważnym partnerem państwa w działaniach na rzecz rozwoju i wychowywania młodych ludzi. Działalność harcerska jest prowadzona według systemu wychowania, nawiązującego do dorobku światowego skautingu i polskiego ruchu harcerskiego. Dzięki temu stwarza możliwość wszechstronnego, nowoczesnego i harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego dzieci i młodzieży.

  Program adresujemy przez wszystkim do organizacji objętych Honorowym Protektoratem Prezydenta RP nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju. Będziemy udzielać rocznych dotacji na rozwój instytucjonalny ściśle powiązany z działalnością programową. Organizacje harcerskie, które otrzymają wsparcie w ramach Programu, będą realizować działania w ramach następujących zadań:

  • Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich
  • Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich

  Chcemy, aby ze wsparcia w ramach programu skorzystało ponad 200 tys. harcerzy i instruktorów.

  Program Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2019-2030

  Uniwersytet ludowy jest pozaformalną, niepubliczną placówką edukacyjno–wychowawczą z bazą internatową dla osób dorosłych. Uniwersytety ludowe działają w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, gdzie dostęp do innych form edukacji czy rozwoju jest utrudniony. Głównym celem działalności uniwersytetu ludowego jest przygotowanie współczesnego człowieka do odpowiedzialnego funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

  Program dla uniwersytetów ludowych to zupełnie nowa oferta dla sektora obywatelskiego. W ramach realizacji Programu chcemy udzielać wsparcia na rozwój działalności programowej uniwersytetów ludowych w powiązaniu z rozwojem instytucjonalnym tych organizacji. Będzie realizowany ramach corocznych konkursów dotacyjnych. Celem Programu jest wzrost poziomu edukacji ustawicznej dorosłych mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz zwiększenie poziomu kapitału społecznego na obszarach wiejskich i w małych miastach. Uruchomienie Programu zaplanowano na 2019 r.

  Więcej informacji nt. programów znajdziecie na: https://niw.gov.pl/nasze-programy/