Autor: Karol

 • Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych - zaproszenie na seminarium informacyjne

  Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 3 lipca 2019 r. w godz. 13.00 - 15.00, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CENTRUM TRÓJKI przy ul. Kościuszki 71. w Suwałkach

  Spotkanie będzie dotyczyć konkursu w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie społeczne. Temat priorytetowy III naboru, za który przyznawane są dodatkowe punkty: Działania Wspólnotowe i sąsiedzkie.

  Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych inicjatyw. Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy).

  Nabór wniosków trwa od 28 czerwca do 28 lipca 2019 r.

  Program seminarium:

  13 00 - 14 00 – zasady przyznawania dotacji

  14 00 - 15 00 – konsultacje indywidualne

  Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl

  Osobą do kontaktu z ramienia OWOP jest Marta Mazurczyk, tel. 85 675 21 58, marta.mazurczyk@owop.org.pl

 • Dyżury Suwalskiej Rady Seniorów

  Jesteś Seniorem i masz wniosek dotyczący polepszenia życia w mieście? Jesteś Seniorką i masz pomysł na działania z seniorami w naszym mieście? Przyjdź ! Suwalska Rada Seniorów zaprasza na konsultacyjne dyżury, które odbywają się w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 12.00 do 14.00 w Centrum Trójki, przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.

 • Podlaskie Lokalnie

  Szkolenie dotyczące mikrograntów w ramach programu Podlaskie Lokalnie odbędzie się w CWOP 9 marca 2019 roku (sobota) o godzinie 15:00

  „Podlaskie Lokalnie” to program,
  który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych
  inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Jest odpowiedzią na trudność uzyskania funduszy do realizacji małych Inicjatyw na rzecz lokalnych
  społeczności.

  Operatorzy w ramach projektu zorganizują do końca 2019 roku pięć konkursów regrantingowych dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

  1. Wspieranie Inicjatyw Lokalnych

  2. Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji
  Pozarządowych

  W ramach projektu przewidziano udzielenie mikrodotacji w wysokości do 5000zł. Łączna pula dofinansowania na lata 2018-2019 to 650 tysięcy złotych.

  Podmiotami uprawnionymi są wnioskowania o dotację są nie tylko organizacje społeczne, lecz także nieformalne grupy, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym pod adresem www.podlaskielokalnie.pl, tam również będzie można złożyć wniosek poprzez elektroniczny generator. Zachęcamy także do odwiedzenia profilu projektu na Facebooku: www.facebook.com/podlaskielokalnie/.

  Patronem Honorowym projektu Podlaskie Lokalnie jest Wojewoda Podlaski. Projekt dofinansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.